Link tussen mens, gezondheid en loopbaan

 

Inge van Bolhuis (1968) richtte in 2005 LoopbaanLink op. Ze studeerde Personeel en Arbeid aan de Fontys Hogeschool, Tilburg en Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Startte haar carrière als personeelsfunctionaris bij de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland, nu Rijnbrink. Ontwikkelde zich als P&O adviseur en deed ruime ervaring op in organisatie- en personeelsontwikkeling en begeleidde tal van reorganisatieprocessen. LoopbaanLink vormt een divers netwerk van specialisten die inzetbaar zijn op specifieke onderdelen in een coachings- of trainingstraject. 

 

Uitgangspunten LoopbaanLink interventies


Centraal staat het optimaliseren van de match tussen mens en werk. WIN-WIN
 
Werken maakt GELUKKIG; verhoogt plezier en gezondheid in iemands leven.
 
Meer dan de moeite waard dus om in te zetten op het behalen en behouden van een optimale gezondheid en optimaal werkgeluk!
 
Hoe dan?  door te verbinden. De mens met zichzelf (brein en lijf en wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik), met zijn rollen (wat doe ik en waarom doe ik dat; in welke rol voel ik me het meest op mijn plek en komt de flow op gang), met zijn collega’s (met wie doe ik het samen; hoe bereiken we samen de beste resultaten).
 
De LoopbaanLink interventies richten zich op het inzichtelijk maken en oplossen van de blokkades die optreden in deze verbindingen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt gebaseerd op het Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP).
 
NLP richt zich op het verbeteren van de interne (gedachten) en externe communicatie (uiting van de gedachten, de focus) van het individu. NLP gebruikt taal, gedrag en ontspanningsoefeningen (mindfulness) om mensen naar persoonlijke ontwikkeling te coachen. Oplossingsgericht, blokkades overwinnend. NLP gaat ervan uit dat gedachten ziekmakend kunnen zijn en tegelijkertijd dat gedachten ons ook kunnen genezen. In dit kader wordt ook door LoopbaanLink met de drama- versus creatie-driehoek gewerkt.
 
Aansluitend op NLP, dat op zich al een gereedschapskist is dat is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden. Onderschrijf ik het gedachtengoed van het Rijnlands organiseren (mens en vakmanschap centraal) en de systemische en holistische principes daaruit.
 
De te ontwikkelen mens of organisatie moet benaderd worden enerzijds vanuit de context; rekening houdend met de verhoudingen, verbindingen en relaties die in de context van mens en organisatie spelen. (systemische benadering) Anderzijds vanuit de eigen subonderdelen.(holistische benadering). Til het probleem naar een hoger abstractieniveau en zie de interne en externe factoren die mede bepalend zijn en dus mede te beïnvloeden zijn als het om veranderen gaat.
 

 

“ De kaart is niet het gebied; achter elk gedrag zit een positieve intentie. Mensen hebben alle bronnen in zich die ze nodig hebben om te slagen. Er is geen falen alleen feedback” (Alfred Korzybski 1871-1950)


 

 

Jooble | Vacatures | Jobs coach

Arthur Kruisman en Patrick Donath zijn twee vrijdenkers die na Durf fouten te maken en Méér dan een Human Resource, opnieuw samen een kort filmpje hebben gemaakt: Doen is de beste manier van denken. Je bent op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent en als je 8 bent is die creativiteit gehalveerd. Tegen je 44e beland je in een staat van terminale serieusheid. Structuur bepaalt je leven en de werkelijkheid hobbelt er achteraan. Deze video is een pleidooi voor het ‘doen’. Prachtig!

Kennismaken met Inge en LoopbaanLink?

Vul het contacformulier in of bel 06 - 12 68 66 20